ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นภาพร ปิติเกื้อกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :กุมารเวช

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
Residencies: กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี