ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.เวชศาสตร์ครอบครัว-
ว.เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบินสถาบันเวชศาสตร์การบิน
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2561ศูนย์แพทย์ทหารบก จังหวัดชาดแดนภาคใต้

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.