ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พ.ต.อ.นพ.จิรันธนิน รัตนวารินทร์ชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัววชิระพยบาล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.