ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาโทสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558Integrative Medicine DoctorTRIA Health & Beauty Institute Piyavet Hospital
- 2557Integrative Medicine DoctorDii-Divana Wellness Clinic
- 2553แพทย์ใช้ทุนร.พ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.