ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุวิมล เวชพฤกษ์พิทักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :สูติ-นรีเวชกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
-ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สูติ-นรีแพทย์ ศูนย์นวัตกรรมนรีเวช
Residencies: สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.