ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิทยา จิระอนันต์กุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
วันเสาร์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.