ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(C-Up)นพ.นิธิพล ปิยะศิริศิลป์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาตร์โรคหัวใจรพ.รามาธิบดี
วว.อายุรศาสตร์รพ.ศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2549อายุรแพทย์รพ.กรุงเทพพัทยา
2543 - 2545อายุรแพทย์รพ.ยันฮี
2537 - 2540แพทย์รพ.อัมพวา สมุทรสงคราม