ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พฤฒพงศ์ แสงจำรัส

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Internshipsรพ.สุโขทัยรพ.คีรีมาศรพ.บ้านบึง(จ.ชลบุรี)
แพทยศาสตรบัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร08:00-20:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์17:30-19:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.