ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กมลเดช วงศ์พรภักดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต แผนกอายุกรรมทั่วไป
Residencies : แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ปริญญาบริหารการตลาด(MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Fellowships : แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-16:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันจันทร์08:00-20:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันพุธ08:00-20:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันพฤหัส07:00-16:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม
วันเสาร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.