ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วลาลักษณ์ สิงห์เปลี่ยม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกวิสัญญี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ใช้ทุนรพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่
ว.วิสัญญีวิทยาม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2560วิสัญญีแพทย์รพ.พญาไท1
2558 - 2559วิสัญญีแพทย์รพ.บีแคร์เมดิคอลเซนเตอร์
2549 - 2558วิสัญญีแพทย์รพ.ภูมิพลอดุลยเดช