ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปริศนา ปัญญาไวย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์