ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ขจร เสรีศิริขจร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.