ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กิตติกมล วงศ์ไพศาลสิน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
จักษุวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-17:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกโรคตา
วันจันทร์08:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกโรคตา
วันจันทร์08:00-17:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกโรคตา
วันจันทร์08:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกโรคตา
วันจันทร์08:00-17:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกโรคตา
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันศุกร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา
วันเสาร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.