ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ณัฏฐิยากร กิจสมานมิตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
– Medical Degree Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University Ba
– Thai Board of Physical Medicine and Rehabilitation Chulalongkorn Universi

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 1995 – Present : Department of Rehabilitation Medicine Faculty of Medicine