ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ตจวิทยารพ.พระมงกุฏเกล้า
Internshipsศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล
แพทยศาตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
Internshipsศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2558แพทย์ผิวหนังศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก