ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ศุภะโชค วัฒนกิจไกรเลิศ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่อง :

ประสบการณ์  :

อื่น ๆ  :

คลิกดูรายละเอียด

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ออร์โธปิดิกส์ม.สงขลานครินทร์
แพทยศาสตรบัณฑิตรพ.ศิริราช
Internships & Residencies ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ม.สงขลานครินทร์
ใบประกาศ fellowship in Hand and Micro Surgeryรพ.พระมงกุฏเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.