ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


Doctor Talk

มุ่งมั่นทำตามฝันในวัยเด็ก..ที่อยากจะเป็น “คุณหมอ”

นายแพทย์ พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์ มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหมอตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อใครๆ ถามว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คำตอบคือ “อยากเป็นหมอครับ” เมื่อเรียนต่อในระดับมัธยมได้เลือกวิชาสาธารณสุขเป็นวิชาเลือก เพราะมีความชอบและความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นหมอ  ตอนเป็นนักเรียนจึงได้ฝึกพื้นฐานด้านการดูแลคนเจ็บป่วย ซึ่งคุณหมอตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อด้านแพทยศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา

หลังศึกษาด้านแพทยศาสตร์ ต่อมาได้เลือกเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เนื่องจากเป็นสาขาที่ยังมีแพทย์ด้านนี้ไม่มากเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นกลุ่มโรคที่ต้องการการดูแล โดยเริ่มจากป้องกัน รักษา และฟื้นฟู การเป็นหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู...ต้องฟื้นฟูสภาพหลังจากคนไข้เจ็บป่วยซึ่งเป็นกลุ่มคนไข้กลุ่มใหญ่ที่ต้องดูแลหลังจากรักษาหายแล้ว อาจจะเป็นการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม เช่น คนที่เป็นอัมพาต เขาอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิม แต่ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีที่สุด การเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ ทำให้ได้ดูแลคนไข้ทุกวัย  ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ เช่น  คนไข้พิการทางสมอง เด็กภาวะอัมพาตสมองใหญ่หรือภาวะสมองพิการ แขนขาเกร็ง เดินลำบาก และคนไข้ผู้ใหญ่หลังฟื้นฟู จากการผ่าตัดแขนหัก ขาหัก พลัดตกหกล้ม โรคหัวใจ เป็นต้น  

ฟื้นฟูให้กลับมาปกติ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

เมื่อได้ทำงานตามความใฝ่ฝันตั้งแต่ยังเด็ก ได้รักษาผู้ป่วยมาจำนวนไม่น้อย นายแพทย์ พิษณุ ได้เล่าถึงความประทับใจในการรักษาคนไข้รายหนึ่งซึ่งอยู่จังหวัดทางภาคใต้ของไทย คนไข้เดินทางมารักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ว่า “คนไข้คนนี้มาจากต่างจังหวัด เป็นผู้หญิงและมีอาชีพเป็นครู คุณครูท่านนี้เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง จากที่ทำอะไรไม่ได้เลย คนไข้มารักษาตัวที่โรงพยาบาล จากนั้นได้ทำการรักษาฟื้นฟู จนคนไข้ดีขึ้นตามลำดับ แขนขามีแรงขึ้น การเดินดีขึ้น การพูดการสื่อสารดีขึ้น หลังจากได้รับการฟื้นฟู จากที่คนไข้เขียนไม่ได้กลายเป็นเขียนได้ และเนื่องจากคนไข้เป็นครูภาษาไทย เมื่อคนไข้เขียนได้ จึงแต่งกลอนเป็นระยะ ซึ่งกลอนที่แต่งคือเป็นกลอนที่เขียนถ่ายทอดความรู้สึกตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลว่าท้อแท้ขนาดไหน โดยจะเขียนเล่าถึงพัฒนาการการฟื้นฟูและความรู้สึกบันทึกเอาไว้เป็นกลอน คนไข้ท่านนี้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ เดินได้ จนกลับบ้าน ทำงานจนเกษียณ ไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นมาก ทุกวันนี้คนไข้ก็ยังกลับมาเจอและทักทายทุกครั้งที่มากรุงเทพฯ และได้มีของมาฝากหมอทุกครั้ง”

สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้ สิ่งสำคัญในระยะฟื้นฟู

ในการดูแลคนไข้ระยะฟื้นฟูคือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ เพราะบางคนอาจต้องกลับไปทำงานตามเดิม หรือในรายของผู้สูงอายุจะไม่กลายเป็นภาระของครอบครัวมากเกินไป หากไม่ทำการฟื้นฟู ผู้สูงอายุจะติดบ้าน ติดเตียง ไม่เดิน ดังนั้น การฟื้นฟูจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ หรือที่ผ่าตัดกลับมาฟื้นตัวได้ปกติอีกครั้ง โดยเฉพาะโรควิกฤติยากๆ อย่างเช่นโรคหัวใจ..เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไข้ในระยะฟื้นฟูว่าเขาจะไม่กลับมาช็อคหรือหัวใจวาย

ทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดต่อผู้ร่วมงานและคนไข้

การเป็นแพทย์ด้านนี้ ต้องทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น ดังนั้น ในการทำงาน นายแพทย์พิษณุ มีหลักในการทำงานว่า “จะต้องทำงานในส่วนของเราให้ดีที่สุด เคารพผู้ร่วมงาน เพราะในส่วนของหมอนั้นต้องทำงานร่วมกับหมอท่านอื่นๆ ด้วย  ทุกคนจึงมีส่วนร่วมส่วนสำคัญในการที่จะดูแลคนไข้ และหมอมีปณิธานว่า จะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา ตัวเอง คนรอบข้าง ดูแลเหมือนกับคนไข้เป็นญาติของเรา”

คลิกดูรายละเอียด