ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชุลีกร ธนธิติกร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
occupation medicineจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.