ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันพฤหัส08:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk

ประวัติการศึกษา
  • จักษุแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร การผ่าตัดตกแต่งกล้ามเนื้อตา และตา 2 ชั้น จาก Korean college of cosmetic surgery
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา จักษุแพทย์ ผู้ที่มีความชื่นชอบและสนใจในการรักษาโรคตา เมื่อได้เป็นแพทย์ใช้ทุนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ศึกษาต่อในสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ดวงตา มีความสำคัญไม่แพ้อวัยวะอื่น เราจึงควรดูแลสุขภาพของดวงตาให้ดี เพราะแม้โรคตาส่วนใหญ่จะรักษาให้หายได้ แต่ประสิทธิภาพหลังการรักษาก็มักจะไม่ได้คืนกลับมาเต็ม 100% เหมือนก่อนเกิดโรค การป้องกันหรือดูแลดวงตาให้ดีจึงดีกว่าการรักษา และด้วยนวัตกรรมของเครื่องมือต่างๆ ทำให้การตรวจตาเป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาไม่นานและไม่เจ็บปวด ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นวัยที่ดวงตาเริ่มมีความเสื่อม จึงควรหาโอกาสตรวจสุขภาพตาจากจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อการดูแลดวงตาให้ดีอยู่เสมอ”

ตรวจให้พบเพื่อรักษาและป้องกันทันที

คุณหมอให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพดวงตาโดยเริ่มที่การป้องกัน แต่หากเกิดความผิดปกติก็ต้องตรวจหาสาเหตุให้พบ ทั้งการตรวจการมองเห็น ตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดในอาการที่สงสัย เมื่อวินิจฉัยโรคได้ตรงจุดก็พร้อมทำการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยา อย่างโรคตาแห้ง ภูมิแพ้ที่ตา คันตา น้ำตาไหล การรักษาก็มักเป็นการใช้ยาหยอดตาร่วมกับน้ำตาเทียม การปรับพฤติกรรมการใช้สายตา หรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ที่ตา

ผ่าตัดกว่า 1,000 รายใน 3 ปี

แต่หากเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด (ทำหัตถการ) อย่างโรคต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจก ก็สามารถผ่าตัดรักษาได้อย่างชำนาญ ด้วยประสบการณ์จากการผ่าตัดต้อเนื้อและต้อกระจกมากว่า 1,000 ราย เมื่อครั้งที่เป็นจักษุแพทย์อยู่ ณ จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ซึ่งในเวลานั้นมีคนไข้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในแทบทุกวัน วันละกว่า 10 ราย

ศึกษาเพิ่มเติมโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

นอกจากการรักษาโรคตาแล้ว พญ.มัทยา ยังได้รับวุฒิบัตรจาก Korean college of cosmetic surgery ในการผ่าตัดแก้ไขโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง กล้ามเนื้อตาตก ตาสองข้างไม่เท่ากัน ลืมตาไม่ค่อยไหว รวมไปถึงการทำหัตถการตาสองชั้นเพื่อความสวยงาม

การดูแลดวงตาต้องละเอียดลึกซึ้ง

ด้วยความเป็นจักษุแพทย์ พญ.มัทยา ก็ไม่มองข้ามในรายละเอียดเล็กๆ อย่างการวัดค่าสายตาประกอบแว่น เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสายตาได้ใช้เลนส์ที่ให้ความชัดและสบายตา ความละเอียดอ่อนหรือความรู้เกี่ยวกับเลนส์จึงสำคัญมาก เพราะคนไข้แต่ละคนมักมีปัญหาทางสายตาหลายอย่างประกอบกัน หมอจึงต้องให้ความรู้และอธิบายให้คนไข้เข้าใจ ว่าเลนส์แบบไหนรุ่นไหนเหมาะกับปัญหาสายตาแบบใด เพราะแม้แต่เลนส์ประเภทเดียวกันแต่เป็นคนละยี่ห้อก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันในรายละเอียด นอกจากนี้คุณหมอยังฝากเทคนิคการถนอมดวงตาที่คุณหมอมักแนะนำคนไข้อยู่เสมอ นั่นคือ

“เวลาใช้สายตามากๆ ขอให้ใช้สูตร 20-20 คือทุกๆ 20 นาทีให้พักสายตาโดยการมองไปไกลๆ 20 วินาที หรือถ้ามีอาการตาแห้งก็พยายามใช้น้ำตาเทียม แต่ในครั้งแรกควรปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกชนิดของน้ำตาเทียมให้เหมาะสม รวมทั้งการใส่แว่นกันแดด หรือหลีกเลี่ยงการใช้สายตาในแดดจ้า และในที่ที่มีมลพิษ ฝุ่นควันต่างๆ เพื่อถนอมดวงตาให้มีสุขภาพดีไปนานๆ”

คลิกดูรายละเอียด