ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มัทยา ขวัญอโนชา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันอังคาร15:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันพฤหัส08:00-16:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.