ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เดชาพล บูรณพิทักษ์สันติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-12:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
วันพุธ10:00-13:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.