ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุธาวัลย์ สุธาพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและทางเดินปัสสาวะ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศีรษะ คอ และเต้านม แผนกศัลยกรรมทั่วไป
Residencies: ศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
Fellowship: Head neck Breast คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล