ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

พญ.สุธาวัลย์ สุธาพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศีรษะ คอ และเต้านม แผนกศัลยกรรมทั่วไป
Residencies: ศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี
Fellowship: Head neck Breast คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.