ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วริศรา รุทระวณิช

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ชะลอวัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
American Board of Anti-Aging and RegenerativeAmerican Board
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2543 - 2544Internshipรพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.