ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรพล รัตนเลิศ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ (Surgery)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Internshipsรพ.สงขลานครินทร์
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2562 - 2562อาจารย์พิเศษรพ.จุฬาลงกรณ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.