ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุธนี สนธิรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :จักษุวิทยา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดวงตา
Residencies : แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บทความที่เกี่ยวข้อง