ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุธนี สนธิรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดวงตา
Residencies : แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์ตา
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์ตา
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์ตา
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.