ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เกรียงไกร ตันติวงศ์โกสีย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Cardiothoracic surgeryคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Cardiovascular thoracic surgeryคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2510 - 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โรงพยาบาลศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.