ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อติวุทธ กมุทมาศ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์สุขภาพเพศ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์13:30-16:30ทุกสัปดาห์ศูนย์สุขภาพเพศ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.