ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อดิศร อักษรภูษิตพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาสูติ-นรีเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.