ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ลลิต์ภัทร ชัยกล้าหาญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Laser Surgeryคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
MSC in Dermatology Skills & Tratmentuniversity of Hertforshire

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ควบคุมน้ำหนักและโภชนบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.