ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ธนนันท์ ธรรมมงคลชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Neuromuscular Medicine & Electrodiagnostic MedicineUniversity Hospitals Cleveland Medical Center Case Western Reserve University Ohio United States
The American Board of Psychiatry and NeurologyUniversity Hospitals Cleveland Medical Center Case Western Reserve University Ohio United States
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2562แพทย์ Part time faculty & EMG staffรพ.รามาธิบดี
2561 - 2562แพทย์อายุรกรรมประสาทรพ.เปาโล สมุทรปราการ
2553 - 2554Internshipsโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันศุกร์16:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.