ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชยุต ชีวะพฤกษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
Residencies : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-13:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


โรคหัวใจ เป็นโรคที่อธิบายได้แน่นอนว่าอาการที่เป็นนั้นเกิดจากอะไร ส่วนภาวะเกี่ยวกับโรคหัวใจที่เป็นเรื่องฉุกเฉินนั้น คนไข้จะอยู่ระหว่างความเป็นกับความตาย เมื่อเรารักษาผู้ป่วยให้เขารอดชีวิตได้ ถือเป็นความสำเร็จ บางคนอาจจะมาด้วยสภาพที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว และเมื่อเราดึงลมหายใจเขากลับขึ้นมาได้ แค่เขาเอ่ยคำขอบคุณ หมอก็มีความสุขและเป็นความภาคภูมิใจที่ยากจะบรรยาย


นาวาอากาศตรี นายแพทย์ชยุต ชีวะพฤกษ์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้ศึกษาต่อด้านอายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การบิน รวมถึงเวชศาสตร์ครอบครัว ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ คุณหมอชยุต ได้รับราชการเป็นแพทย์อยู่ที่กรมแพทย์ทหารอากาศราว 8 ปี ก่อนที่จะมาเป็นแพทย์อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด ที่ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โดยคุณหมอได้จบการศึกษาสูงสุดในอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด จากโรงพยาบาลราชวิถี

เพิ่มเติมความรู้ รวมศาสตร์เพื่อการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

คุณหมอชยุต จะอัปเดตความรู้ใหม่ๆ รวมถึงนำเทคโนโลยีที่จำเป็นต่างๆ มาใช้พัฒนาการรักษาอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการรักษาผู้ป่วย ยกตัวอย่าง การนำ Telemedicine มาดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่กำลังมีโรคระบาด หรือสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาล เป็นต้น

ในด้านการพัฒนาองค์กร คุณหมอยังมีความประสงค์ให้ศูนย์หัวใจ รพ.พญาไท นวมินทร์ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจร เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจก็จะนึกถึงโรงพยาบาล และมาหาคุณหมอด้วยความมั่นใจว่าสามารถดูแลรักษาได้ในทุกๆ โรคหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบัน คุณหมอบอกว่า...

“หลักๆ หมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ก็จะดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วไป ทั้งโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจขาดเลือด มีภาวะความดันสูง ภาวะน้ำท่วมปอด รวมทั้งกลุ่มคนไข้ที่มีไขมันสูง แต่ที่รักษามากที่สุดสามอันดับแรก จะเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ไขมันสูง และภาวะหัวใจขาดเลือด ซึ่งในอดีตคนไข้ในกลุ่มโรคเหล่านี้มักจะเป็นผู้สูงวัย แต่ปัจจุบันเราจะพบคนไข้ที่อายุน้อยลง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะปัจจัยทางสังคม สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการขาดการออกกำลังกาย”

นอกจากการดูแลเรื่องโรคหัวใจ คุณหมอยังใช้ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่ได้ศึกษามาดูแลทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยทุกคน ซึ่งเวชศาสตร์ครอบครัวจะเป็นเรื่องของการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คุณหมอจะเป็นที่ปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำ และตรวจคัดกรองสุขภาพ หากจำเป็นต้องรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทาง ก็จะส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยเพิ่มเติมและทำการรักษาต่อไป

หน้าที่แพทย์ 3 ด้าน ป้องกันรักษาดูแลรอบด้าน

คุณหมอชยุต ชีวะพฤกษ์ เป็นแพทย์ที่มีทั้งความรักและความทุ่มเทในอาชีพ ด้วยคุณหมอมีแนวคิดสำคัญคือ แพทย์มีหน้าที่ในการดูแลชีวิตผู้ป่วย จึงต้องตระหนักในความรับผิดชอบ ต้องมีวินัย ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ

การจะดูแลรักษาคนไข้ให้กลับมามีสุขภาพดีนั้น คุณหมอเน้นย้ำว่า ต้องดูแล 3 ส่วนสำคัญ คือ ด้านร่างกาย (Biology) ด้านจิตใจ (Psychology) และด้านสังคม (Social) ซึ่งคุณหมอบอกว่า...

“เวลาคนไม่สบายมาหาเรา ถ้าเราคิดและแสดงออกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคนไข้ เขาก็จะรู้สึกได้และเกิดความสบายใจ ผ่อนคลาย ไว้วางใจให้เราดูแลรักษา เราเป็นแพทย์ ก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และส่งเสริมให้คนไข้หายจากโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้เขาหายดีและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ แพทย์ที่ดีต้องมีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น มีน้ำใจ เสียสละ คิดบวกในทุกสถานการณ์ และรู้จักปรับตัว เพื่อการดูแลทั้งตัวคนไข้ รวมถึงครอบครัวของเขาโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นใดๆ ทั้งสิ้น”

คลิกดูรายละเอียด