ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชยุต ชีวะพฤกษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: อายุรศาตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์การบิน
Residencies: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
แพทย์เวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ