ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชยุต ชีวะพฤกษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด(HC)

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship: อายุรศาตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์การบิน
Residencies: อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
แพทย์เวชศาสตร์การบิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-13:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด(HC)
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด(HC)
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด(HC)
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด(HC)
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด(HC)
วันศุกร์08:00-18:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด(HC)
วันเสาร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์อายุรกรรม หัวใจและหลอดเลือด(HC)

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.