ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.กุลพัชฌาณ์ หงษ์วิวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมทั่วไป)ม.มหิดล
ทันตแพทยศาตรบัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2558ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม สถานพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์
2536 - 2546ทันตแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุข52 สามเสนนอก กรุงเทพฯ
2533 - 2536ทันตแพทย์ฝ่ายทันตกรรม เทศบาลนครนายก
2532 - 2533ทันตแพทย์ฝ่ายทันตกรรม เทศบาลเมืองสุโขทัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.