ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สานิส ทินกร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมศาสตร์กระดูกและข้อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.