ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรวิทย์ พัชรเกษสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไปโรงพยาบาล ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2557หัวหน้า อายุรแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2539อายุรแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 1