ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรวิทย์ พัชรเกษสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไปโรงพยาบาล ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2557หัวหน้า อายุรแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2539อายุรแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:30-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์09:30-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันจันทร์09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.