ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธงชัย ศิริติกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- กุมารแพทย์โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์07:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันจันทร์07:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร07:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ07:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส07:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์07:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.