ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิทยา อัศววิเชียรจินดา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชโรงพยาบาลเด็ก
ประกาศนียบัตร Child Day Care ManagementCanada
อบรมดูงานการดูแลทารกแรกเกิดใน ICU (NICU)/โรคภูมแพ้เด็ก The Hospital for SicToronto Canada
อบรมดูงานการดูแลทารกแรกเกิดใน ICU (NICU)/โรคภูมแพ้เด็ก The Hospital for SicToronto Canada

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- นายแพทย์4โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
- นายแพทย์ 5โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช
- Pediatric Resident trainingโรงพยาบาลเด็ก
- Visiting Fellow The Hospital for sick Children กุมารแพทย์ โรคภูมิแพ้เด็กโรงพยาบาลเวชสวัสดิ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.