ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วรีรัตน์ ยมจินดา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.การดูแลทารกแแรกเกิดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วว.กุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2555แพทย์ประจำรพ.พญาไท 3
2531 - 2534Residentศิริราช
2528 - 2530แพทย์ใช้ทุนกรมแพทย์ทหารเรือ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.