ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สรัลชัย เกียรติสุระยานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่งใบหน้าแพทยสภา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต นาสิกลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- แพทย์หู คอ จมูกรพ.วชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพุธ09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.