ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สรัลชัย เกียรติสุระยานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่งใบหน้าแพทยสภา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต นาสิกลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- แพทย์หู คอ จมูกรพ.วชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพุธ09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


ต่อมทอนซิลมี Stem cell อยู่เป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพสูงกว่า Stem cell จากไขกระดูกและนำมาใช้ได้ง่ายกว่า ในอนาคตการรักษาโรคของต่อมทอนซิลจึงไม่ควรต้องตัดต่อมทอนซิลทิ้งทั้งหมด ยกเว้นโรคของต่อมทอนซิลนั้นคุกคามชีวิต เช่น โรคมะเร็ง


นพ.สรัลชัย เกียรติสุระยานนท์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก และศัลยศาสตร์ตกแต่งใบหน้า โดยเฉพาะในการผ่าตัดรักษาโรคทอนซิลอักเสบและการแก้ไขปัญหานอนกรน รวมถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งคุณหมอมีแนวคิดในการผ่าตัดเพื่อสุขภาพของผู้ป่วย คือต้องผ่าตัดแบบบาดเจ็บน้อยที่สุด (Minimally Invasive) แต่ได้ผลดีเท่าเดิม หรือดีกว่าเดิม

การผ่าตัดทอนซิลด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่เสียอวัยวะ

การผ่าตัดทอนซิลในประเทศไทยมักทำแบบตัดทอนซิลทิ้งออกทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันในทางการแพทย์ได้มีแนวคิดในเรื่องของการผ่าตัดว่า...

““การตัดอวัยวะใดทิ้งไปก็ตาม ถ้าเยอะเกินไปหรือทำโดยไม่จำเป็น ผลดีที่ได้อาจไม่คุ้มกับผลเสียที่จะเกิดในอนาคต เราต้องดูที่จุดนี้ด้วย อย่างการผ่าตัดต่อมทอนซิล ถ้าตัดทิ้งออกทั้งหมดก็จะทำให้คนไข้ป่วยง่าย ป่วยบ่อยกว่าปกติ เพราะสูญเสียปราการด่านแรกในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ทางระบบทางเดินหายใจ” ”

ด้วยแนวคิดนี้ คุณหมอสรัลชัย จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมและพบว่า ในต่างประเทศจะมีวิธีการผ่าตัดที่สามารถสงวนทอนซิลไว้ได้ เหมือนเป็นการซ่อมแซมตกแต่งไปในตัว และด้วยคุณหมอมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำศัลยกรรมพลาสติกอยู่ด้วยแล้ว จึงได้ประยุกต์การผ่าตัดด้วยการใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดทอนซิลที่ศึกษามาจากต่างประเทศ มาพัฒนาฝึกฝนและสร้างเทคนิคเฉพาะตัวจนสำเร็จ โดยใช้วิธีหมุนเตียงผ่าตัดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คือเห็นต่อมทอนซิลรอบด้านขึ้นในขณะทำการผ่าตัด ทำให้สามารถพิจารณาว่าควรตัดออกมากน้อยแค่ไหน คุณหมอเรียกเทคนิคนี้ว่า ‘การผ่าตัดทอนซิลด้วยเลเซอร์เทคนิคใหม่แบบไม่เสียอวัยวะ’ ซึ่งได้ใช้เทคนิคนี้ทำการผ่าตัดให้กับคนไข้มามากกว่า 1,000 คน

ผ่าตัดนิ่วในต่อมทอนซิล ด้วยเครื่อง Co2 Laser

ด้วยคุณหมอสรัลชัย เป็นนักคิดนักสร้างนวัตกรรมในการผ่าตัดรักษาหลายอย่าง จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากให้คนไข้ได้รับการรักษาด้วยวิธีที่ดีที่สุด อยากเห็นคนไข้มีสุขภาพแข็งแรง หายจากอาการเจ็บป่วย กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี การรักษาทุกครั้งคุณหมอจึงทำอย่างเต็มที่และสุดฝีมือโดยใช้ศาสตร์และศิลป์มาผสมผสานเป็นการรักษา อย่างการรักษานิ่วในต่อมทอนซิลที่สร้างปัญหากลิ่นปากทำให้คนไข้ขาดความมั่นใจ คุณหมอจะใช้วิธีการผ่าตัดต่อมทอนซิลแบบทันสมัย (Modern Tonsillectomy) โดยใช้เครื่อง Co2 Laser

การใช้เครื่อง Co2 Laser เป็นการรักษาโดยทำการสลายร่องลึกของต่อมทอนซิล ในกรณีที่ต่อมทอนซิลนั้นมีการอักเสบเรื้อรังก็จะทำการผ่าตัดปรับสภาพผิวนอกของต่อมทอนซิลให้เรียบขึ้น แต่หากเนื้อเยื่อของต่อมทอนซิลมีพยาธิสภาพที่โรคลุกลามมากแล้ว ก็จะเลือกวิธีการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อต่อมทอนซิลออกเกือบทั้งหมดคือราว 95% โดยเหลือเนื้อเยื่อของต่อมทอนซิลที่ดีประมาณ 5% และเปลือกนอกของต่อมทอนซิลไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในประเทศที่มีพัฒนาการทางการแพทย์ชั้นสูง เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และในแถบยุโรป ที่ต้องการให้เหลือเนื้อเยื้อต่อมทอนซิลที่ยังดีอยู่ไว้ให้ได้มากที่สุด

การผ่าตัดด้วยการใช้ Laser intracapsular Tonsillectomy แบบนี้จะทำให้คนไข้มีโครงสร้างผนังลำคอเหมือนปกติ เจ็บน้อย เสียเลือดน้อย ฟื้นตัวไว ไม่ต้องสูญเสียอวัยวะไปทั้งหมด ซึ่งการตัดทิ้งทั้งหมดจะเป็นการรักษาวิธีสุดท้ายที่คุณหมอจะทำในเฉพาะรายที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

การรักษาภูมิแพ้ จี้จมูกด้วยพลังงานคลื่นไฟฟ้า (Electrocoagulation) ร่วมกับการใช้ยาเคมี (chemo surgery) เรียกว่า Hybrid Turbinoplasty

การรักษาโรคภูมิแพ้จมูก หรือจมูกอักเสบเรื้อรังเพราะภูมิแพ้ด้วยการจี้จมูกโดยใช้คลื่นพลังงานไฟฟ้า (Electrocoagulation) เป็นการจี้เพื่อการลดบวมของเยื่อบุจมูก ลดการคัดจมูก นับเป็นการแก้ปัญหาภูมิแพ้ที่ได้ผลดี แม้การรักษาแบบนี้จะทำกันอยู่ทั่วไป แต่คุณหมอสรัลชัยได้เพิ่มเติมเทคนิคการใช้น้ำยาเคมีแต้มร่วม เป็นการนำ chemo surgery มาใช้ร่วมรักษาในคราวเดียว เพราะโดยปกติแล้วแพทย์จะทำการรักษาแบบแยกกัน การรักษารวมกันของคุณหมอในลักษณะนี้ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น (Hybrid Turbinoplasty) ทั้งผู้ป่วยยังไม่ต้องเข้ารับการรักษาหลายครั้งโดยไม่จำเป็น

แพทย์ผู้คิดค้นนวัตกรรม Spring Thread with memory เพื่อรักษาอาการนอนกรน

เรื่องการรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ คุณหมอได้พัฒนาเทคนิคใหม่เป็นนวัตกรรมสปริง Pillar ซึ่งเป็น ‘ไหมชนิดสปริงซึ่งมีความจำ’ คุณหมอได้ทำการรักษาโดยใช้ไหมสปริงนี้มาเย็บยกกระชับเพดานอ่อนทำให้เกิดการยกกระชับ ตลอดจนพังผืดที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อเพดานอ่อนจะอยู่คงทนกว่าการใช้ไหมชนิดธรรมดา นวัตกรรมนี้เรียกว่า ‘Spring Thread Snoreplasty’ ซึ่งพัฒนามาจาก ‘Double Triangle Sling Snoreplasty’ โดยการเพิ่มการร้อยไหม บริเวณส่วนกึ่งกลางของเพดานอ่อนอีก 1-2 เส้น เพื่อให้ผลการยกกระชับเพดานอ่อนที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เทคนิคการสอดไหมสปริงนี้สามารถใช้เครื่องมือแพทย์ธรรมดาแทงนำเข้าไปในเพดานอ่อน แล้วสอดไหมสปริงตามลงไป ไหมสปริงจะคงอยู่ในเพดานอ่อนได้อย่างดีไม่มีการหลุดออก เพดานอ่อนจะกระชับขึ้น ตึงตัวขึ้น และจะตึงตัวขึ้นอีกมากหลังการรักษา 6 สัปดาห์ เมื่อมีคอลลาเจนมาหุ้มรอบๆ ไหม อาการกรนจะลดลงเห็นผลชัดเจนหลังการรักษา 6-8 สัปดาห์

ข้อดีของเทคนิคการร้อยไหมแกนสปริงแบบนี้ คือสามารถรักษาอาการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับชนิดอ่อนๆ ถึงชนิดปานกลางได้อย่างง่ายๆ ปลอดภัย ได้ผลดี ราคาประหยัด และสามารถทำได้ในห้องตรวจโดยใช้ยาชาเฉพาะที่ไม่เจ็บมาก และสามารถเริ่มทานอาหารอ่อนๆ ได้ทันทีหลังผ่าตัด เจ็บแผลน้อยมากเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่นๆ (Painless Snoreplasty) เพราะไม่มีการตัดเนื้อเยื่อเพดานอ่อน

เชี่ยวชาญศัลยกรรมความงามบนใบหน้า

นอกจากการความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคทางหู คอ จมูก และศีรษะแล้ว คุณหมอสรัลชัยยังเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดทำตาสองชั้นด้วยเทคนิคเลเซอร์แบบไมโครเลเซอร์ การแก้ปัญหาหนังตาตก ผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาแบบแผลเล็กและสงวนเนื้อเยื้อ รวมถึงการดึงหน้าแบบไม่ไร้รอยแผลเป็น นอกจากนี้คุณหมอยังเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยซิลิโคนที่มีการปรับรูปทรงให้เหมาะสมกับใบหน้าเพื่อความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วย

และด้วยคุณหมอสรัลชัย เป็นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน และมีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้มาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นแพทย์ที่มุ่งคิดค้นเทคนิคและสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษาที่พิเศษเฉพาะตน ทำให้ผลการรักษาที่ผ่านมาเป็นที่พึงพอใจของคนไข้ จึงได้รับการบอกต่อและยืนยันในความสำเร็จของการประกอบวิชาชีพแพทย์เสมอมาจนถึงปัจจุบัน

คลิกดูรายละเอียด