ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุวัฒน์ คงดำรงเกียรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2557อายุรแพทย์ โรคหัวใจโรงพยาบาลพญาไท 3
- 2544อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลบางประกอก 1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.