ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปราณี เฉลิมโชคเจริญกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติ-นรีเวชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2557สูติแพทย์ศูนย์สุขภาพหญิง โรงพยาบาลพญาไท 3
- 2543นายแพทย์ 6โรงพยาบาลมะการักษ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.