ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วิมล สิริวาสิน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Sub Board STI (Sexually Transmitted Infectious)โรงพยาบาลราชวิถี
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสูติ-นรีเวช แพทยสภาโรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัส13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.