ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พ.ต.ต.นพ.ภัทรพล กาญจนพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2543 - 2557อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลพญาไท 3

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันอังคาร08:00-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพุธ08:00-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพฤหัส08:00-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันศุกร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.