ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จิตติมา อัยสานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรการรักษาโดยการฝังเข็มกรมการแพทย์
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลวชิรปราการ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-15:30ทุกสัปดาห์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันอังคาร09:00-15:30ทุกสัปดาห์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันพุธ09:00-15:30ทุกสัปดาห์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันพฤหัส09:00-15:30ทุกสัปดาห์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันศุกร์09:00-15:30ทุกสัปดาห์ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 5ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.