พ.ท.นพ.ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรณ

ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พ.ท.นพ.ณัฏฐ์พีรยช มรกตพรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล