ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จันทิมา เทพสุเมธานนท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิคโรงพยาบาลหาดใหญ่
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2558เวชปฏิบัติทั่วไป / เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลพญาไท 3
2543 - 2546ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลหาดใหญ่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.