ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่

ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
American board of orthopaedic associationUSA
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมศาสตร์กระดูกและข้อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- 2557อาจารย์พิเศษ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์เทคโนโลยีและการเคลื่อนที่โรงพยาบาลศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร11:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันพฤหัส11:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.