ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรพงษ์ เลิศวีระศิริกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2542 - 2548แพทย์ที่ปรึกษาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลพญาไท 1
2544 - 2548แพทย์ที่ปรึกษาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลพญาไท 2
2542 - 2546อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชริพยาบาล
2542 - 2546อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรตม์
2539 - 2542ศัลยแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกทางเดินปัสสาวะทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.