ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อภิชัย โตวณะบุตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันอังคาร09:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันพุธ09:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันพฤหัส09:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
วันศุกร์09:00-21:00ทุกสัปดาห์คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.